Novinky

31.1.2024 -

Zveme Vás na stánek č. 220 v hale C1 naší mateřské firmy UFT Dr. H. Brombach GmbH na veletrhu IFAT v Mnichově www.uft.eu

Navštivte prosím také stánky našich obchodních partnerů:

26.5.2023 -

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na veletrhu Vodovody a kanalizace 2023 v Praze.

Vodovody a kanalizace 2023
12.5.2023 -

Zveme Vás na stánek č. 14 v hale 3 na veletrhu Vodovody a kanalizace 2023 v Praze Letňanech ve dnech 23.5. – 25. 5. 2023. Na modelu Turbo-vírového ventilu Vám předvedeme regulaci odpadních vod.

3.3.2022 -

Zveme Vás na stánek č. 324 v hale C2 naší mateřské firmy UFT Dr. H. Brombach GmbH na veletrhu IFAT v Mnichově www.uft.eu

Navštivte prosím také stánky našich obchodních partnerů:

21.9.2021 -

PFT, s.r.o. je sponzorem semináře o Hospodaření s dešťovými vodami: 

Debata s odborníky na téma HDV, Praha 14.10.2021 | Počítáme s vodou (pocitamesvodou.cz)


9.7.2020 -

PFT, s.r.o. je sponzorem seminářů o Hospodaření s dešťovými vodami.

Seminar HDV Brno 15.9. 2020
16.9.2019 -

Měřící kampaně v Táboře a Mladé Boleslavi - monitoring odlehčovacích komor

Měřící kampaně v Taboře a Mladé Boleslavi - monitoring odlehčovacích komor 2019
16.9.2019 -

Měřící kampaně v Táboře a Mladé Boleslavi - monitoring odlehčovacích komor

Dataloggerem ( FWD ) můžeme v kanalizačních objektech načítat a archivovat hladiny ( jejich limity ), alarmy a poruchy. FWD načítá a ukládá měřená data s minimální spotřebou energie, v nastavitelném rytmu, přenáší data ( GPRS, LTE nebo rádiovým přenosem ) do procesního systému - serveru AQASYS ve firmě PFT - Dobrovíz. Zde mohou být data vizualizována, dokumentována a vyhodnocena. Pomocí služby WebClient jsou graficky a tabelárně zpracovaná měření dostupná zákazníkovi na ( PC, mobilech a tabletech ).

Měřící kampaně v Taboře a Mladé Boleslavi - monitoring odlehčovacích komor
31.5.2019 -

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na veletrhu Vodovody a kanalizace 2019 v Praze.

Veletrh Vodovody a kanalizace 2019
12.3.2019 -

Zveme Vás na stánek č. 14 v hale 3 na veletrhu Vodovody a kanalizace 2019 v Praze Letňanech ve dnech 21.5. – 23. 5. 2019. Na modelu otočného míchadla znázorníme výhody tohoto systému při čištění dešťových nádrží.

12.10.2018 -

10-tý mezinárodní UFT- seminář v Praze

tento rok se konal seminář členů UFT skupiny u naší dceřinné firmy PFT v Praze. Pro účastníky z České Republiky, Francie, Norska, Kanady, Španělska, Švýcarska a Německa by připraven program 30 přednášek, diskuzí a exkurze do pražské kanalizace. 

10th International UFT-Seminar (IUFTS) in Prague

This year's meeting with the members of the UFT-family was held at our subsidiary PFT in Prague. The participants from Czech Republic, France, Norway, Canada, Spain, Switzerland and Germany followed during three days a program of about 30 lectures and discussions and a technical tour deep into the sewer system in Prague.

Mezinárodní UFT seminář v Praze
10.4.2018 -

Zveme Vás na stánek č. 504 v hale C2 naší mateřské firmy UFT Dr. H. Brombach GmbH na veletrhu IFAT v Mnichově www.uft-brombach.de

Navštivte prosím také stánky našich obchodních partnerů:

6.4.2018 -

Nový image prospekt s fotografiemi výrobků

18.9.2017 -

Konference ICUD 2017 Děkujeme Vám za zajímavé diskuze o tématech hospodaření s dešťovými vodami, provoz dešťových nádrží a rekonstrukce odlehčovacích komor, atd.

Thank you for interesting discussion on ICUD conference in Prague about topics like storm water management, maintenance of storm tanks, reconstruction of CSO´S chambers on combined sewer, etc.

Konference ICUD 2017
30.6.2017 -

Pneumatická ČSOV GULLIVER v Nedražicích po roce provozu

31.5.2017 -

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na veletrhu Vodovody a kanalizace 2017 v Praze.

Vodovody a kanalizace 2017
14.3.2017 -

Zveme Vás na stánek č. 16 v hale 3 na veletrhu Vodovody a kanalizace 2017 v Praze Letňanech ve dnech 23.5. – 25. 5. 2017. Na modelu pneumatické ČSOV GULLIVER znázorníme výhody tohoto systému pro dlouhé výtlačné řady.

22.9.2016 -

Aplikace AQASYS pro montitorování a provoz dešťových nádrží a odlehčovacích komor.

15.3.2016 -

Zveme Vás na stánek č. 216 v hale A4 naší mateřské firmy UFT Dr. Brombach GmbH na veletrhu IFAT v Mnichově www.uft-brombach.de.

Navštivte prosím také stánky našich obchodních partnerů:

25.5.2015 -

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na veletrhu Vodovody a kanalizace 2015 v Praze.

Vodovody a kanalizace 2015
23.3.2015 -

Zveme Vás na náš stánek č.14 v hale 3 na veletrhu Vodovody a kanalizace 2015 v Praze Letňanech ve dnech 19.5 – 21.5. Na funkčním modelu znázorníme monitoring a dálkové řízení armatur v kanalizačních objektech pomocí softwaru AQASYS.

16.3.2015 -

Informace o nových výrobcích:

20.2.2014 -

Zveme Vás na stánek č. 214 v hale A4 naší mateřské firmy UFT Dr. Brombach GmbH na veletrhu IFAT v Mnichově - www.uft-brombach.de/. Navštivte prosím také stánky našich obchodních partnerů:

28.6.2013 -

Ve spolupráci s firmou GIEHL sewage engineering bylo navrženo a namontováno vystrojení objektu OK51 v Plzni automaticky stíranými česlemi typ GiWA

27.5.2013 -

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na veletrhu Vodovody a kanalizace 2013 v Praze.

Vodovody a kanalizace 2013
29.3.2013 -

Zveme Vás na náš stánek č.15 v hale 3 na veletrhu Vodovody a kanalizace 2013 v Praze Letňanech ve dnech 21.- 23.5. 2013. Budeme vystavovat systém dálkového řízení AQASYS a řídící stanice FWL.