Firma Prostředí a fluidní technika se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializovala se na dešťové vody v jednotné a oddílné kanalizaci. Naše vírové regulátory a škrtící šoupata regulují odtok z dešťových nádrží a odlehčovacích komor. Vyplachovací klapky a otočná míchadla se osvědčily při jejich provozu. Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součástí protipovodňové ochrany kanalizace. Zachytávání plovoucího znečištění řeší sklopné česle nebo automaticky stírané česle GIWA. Systém GULLIVER pneumatického čerpání odpadních vod je vhodný pro dlouhé výtlaky. Pomocí systému dálkového řízení kanalizačních objektů AQASYS lze monitorovat objekty OK a DN.  

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Pneumatické čerpání odpadních vod ČSOV GULLIVER
  • Elektrotechnika a monitoring kanalizačních objektů
  • Armatury pro odpadní vody
  • Městská hydrologie
  • Protipovodňová ochrana
  • Potrubí SPIROSOL 

Potkáte nás na konferencích

Sponzoring konference HDV, Praha 9. - 9.11.2023
Odborný seminář VHOS, Seč 23. - 24.4.2024
IFAT 2024 Mnichov 13. - 17.5.2024
Měststé vody, Velké Bílovice 3. - 4.10.2024
Konference SOVAK, České Budějovice 13. - 14.11.2024
Veletrh Vodovody a kanalizace Praha - ročník 2025 20. - 22.5.2025
Hospodaření s dešťovou vodou