Firma Prostředí a fluidní technika se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializovala se na dešťové vody v jednotné a oddílné kanalizaci. Naše vírové regulátory a škrtící šoupata regulují odtok z dešťových nádrží a odlehčovacích komor. Vyplachovací klapky a otočná míchadla se osvědčily při jejich provozu. Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součástí protipovodňové ochrany kanalizace. Zachytávání plovoucího znečištění řeší sklopné česle nebo automaticky stírané česle GIWA. Systém GULLIVER pneumatického čerpání odpadních vod je vhodný pro dlouhé výtlaky. Pomocí systému dálkového řízení kanalizačních objektů AQASYS lze monitorovat objekty OK a DN.  

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Pneumatické čerpání odpadních vod ČSOV GULLIVER
  • Elektrotechnika a monitoring kanalizačních objektů
  • Armatury pro odpadní vody
  • Městská hydrologie
  • Protipovodňová ochrana
  • Potrubí SPIROSOL 

Potkáte nás na konferencích

Konference Dny malých obcí, Praha 25.2.2020
Sponzoring seminářů HDV v ČR 15.9.2020
Měststé vody, Velké Bílovice 1. - 2.10.2020
Konference VHOS, Moravská Třebová 13. - 14.4.2021
Veletrh Vodovody a kanalizace 2021, Praha 25. - 27.5.2021
Mezinárodní veletrh IFAT, Mnichov - ročník 2020 je zrušen 30.5. - 3.6.2022
Hospodaření s dešťovou vodou