Firma Prostředí a fluidní technika se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializovala se na dešťové vody v jednotné a oddílné kanalizaci. Naše vírové regulátory a škrtící šoupata regulují odtok z dešťových nádrží a odlehčovacích komor. Vyplachovací klapky a otočná míchadla se osvědčily při jejich provozu. Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součástí protipovodňové ochrany kanalizace. Zachytávání plovoucího znečištění řeší sklopné česle nebo automaticky stírané česle GIWA. Systém GULLIVER pneumatického čerpání odpadních vod je vhodný pro dlouhé výtlaky. Pomocí systému dálkového řízení kanalizačních objektů AQASYS lze monitorovat objekty OK a DN.  

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Pneumatické čerpání odpadních vod ČSOV GULLIVER
  • Elektrotechnika a monitoring kanalizačních objektů
  • Armatury pro odpadní vody
  • Městská hydrologie
  • Protipovodňová ochrana
  • Potrubí SPIROSOL 

Potkáte nás na konferencích

Veletrh Vodovody a kanalizace Praha - ročník 2021 je zrušen 21. - 24.5.2019
Odborný seminář VHOS, Moravská Třebová - webinář 13. - 14.4.2021
Konference VODA, Litomyšl 22. - 24.9.2021
Měststé vody, Velké Bílovice 7. - 8.10.2021
Sponzoring semináře HDV, Praha 14.10.2021
Konference SOVAK, Praha 5.11.2021
Mezinárodní veletrh IFAT, Mnichov 30.5. - 3.6.2022
Hospodaření s dešťovou vodou