Plováková klapka FluidMoon

Účel použití

Plováková klapka s označením FluidMoon je univerzální regulátor odtoku (osaditelný v polosuché šachtě) odpadních vod. Tlakové výšky do 10 m v. sl. pokračující odtokem s volnou hladinou. Hodí se pro osazení za záchytné, průtočné a retenční dešťové nádrže.

Plováková klapka funguje bez el. energie, čistě na hydraulicko-mechanickém principu. Regulace odtoku s výhodou automatického pročištění. Je koncipována pro menší odtoky od 10 l/s na jednotné kanalizaci. Plováková klapka se hodí do kanalizace s malým spádem a k rekonstrukcím stávajících objektů.

Ke stažení

Prospekt
 • hydraulicko-mechanická regulace odtoku
 • pouze jeden pohyblivý díl
 • svislá konstantní odtoková křivka
 • bezdeštný průtok se nevzdouvá zpět do kanalizace
 • hodí se pro malé odtoky
 • žádná el. přípojka
 • volitelné automatické proplachování
 • minimální potřebný spád pouze 1 cm
 • není potřeba speciální montážní otvor, šachtový vstup je dostatečný
 • manuální změna odtoku možná i za provozu
 • nerezová konstrukce
 • jednoduchá údržba a servis
 • dlouhá životnost
 • spolehlivé dimenzování výrobku
Obrázek - Plováková klapka FluidMoon