Měrný přelivný jez FluidWing

Účel použití

Přelivy odlehčovacích komor a dešťových nádrží by měly být monitorovány a měřeny. Zpravidla se měří četnost přepadů na přelivech odlehčovacích komor. Proto se měří přepadová výška nad přelivem a vypočítá se průtok. Problémem těchto měření je, že více než polovina přepadových výšek je menší než 30 mm, což odpovídá přepadu 10 l/s (a méně) na 1 metr délky přelivu. Při přívalovém dešti může špička dosáhnout až 700 l/s/m.

U výšek menších než 10 mm nastává problém s povrchovým napětím vodní plochv a přepad je nerovnoměrný. V naší hydraulické laboratoři jsme vyvinuli, speciálně pro deštové přelivy, kombinaci měrného přelivu a norné stěny.

Ke stažení

Prospekt
 • tvarovaná široká koruna
 • hydraulicky výhodný tvar
 • bez hydraulické hystereze
 • není třeba provzdušnění přepadového paprsku
 • vysoká přesnost u malých přepadových paprsků
 • nízký odpor proti proudění u velkých průtoků
 • možné osadit nornou stěnu
 • hydraulické dimenzování
 • kalibrace nezávislou laboratoří
 • snadná montáž, vhodné pro rekonstrukce objektů
 • možná budoucí změna koruny přelivu
 • dodávka s měřením přepadu
 • vyhodnocení naměřených dat
 • jednoduchá údržba
Obrázek - Měrný přelivný jez FluidWing