ČSOV GULLIVER

Účel použití

Pneumatické čerpací stanice jsou vhodné pro dlouhé výtlačné řady a velká převýšení.

Systém GULLIVER- pneumatické dopravy splašků je alternativou za podtlakovou (nebo tlakovou ) kanalizaci. Pneumatické stanice navrhujeme v rozsahu průtoků od 0,01l/s do 40 l/s.

Na základě odváděného množství odpadních vod, profilu terénu a DN kanalizace navrhneme pneumatickou stanici s výpočtem tlakových ztrát a odhadem energetické spotřeby. U jednotné kanalizace jsou důležité informace o dešťovém průtoku a výskytu balastních vod.

Ke stažení

prospekt GULLIVER ČSOV Nedražice
  • Provzdušnění odpadních vod kompresory zabraňuje anaerobnímu hnití
  • Nedochází k zatížení okolí zápachem vznikajícího sirovodíku
  • Nehrozí koroze betonových a ocelových konstrukcí
  • Malé opotřebení v provozu díky systému bez rotujících dílů
  • Vhodné pro dlouhé výtlačné řady s velkým převýšením
  • Možnost připojení i odlehlých vesnic na centrální ČOV
  • Možnost zrušení malých ČOV a čerpání na centrální ČOV 
Obrázek - ČSOV GULLIVER