Firma Prostředí a fluidní technika se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializovala se na dešťové vody v jednotné a oddílné kanalizaci. Naše vírové regulátory a škrtící šoupata regulují odtok z dešťových nádrží a odlehčovacích komor. Vyplachovací klapky a otočná míchadla se osvědčily při jejich provozu. Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součástí protipovodňové ochrany kanalizace. Zachytávání plovoucího znečištění řeší sklopné česle nebo automaticky stírané česle GIWA. Systém GULLIVER pneumatického čerpání odpadních vod je vhodný pro dlouhé výtlaky. Pomocí systému dálkového řízení kanalizačních objektů AQASYS lze monitorovat objekty OK a DN.  

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Pneumatické čerpání odpadních vod ČSOV GULLIVER
  • Elektrotechnika a monitoring kanalizačních objektů
  • Armatury pro odpadní vody
  • Městská hydrologie
  • Protipovodňová ochrana
  • Potrubí SPIROSOL 

Potkáte nás na konferencích

Konference Vodní toky, Hradec Králové 21. - 22.11.2018
Konference Dny malých obcí, Praha 19.2.2019
Konference VHOS, Moravská Třebová 9. - 10.4.2019
Veletrh Vodovody a kanalizace 2019, Praha 21. - 23.5.2019
Konference VODA, Poděbrady 18. - 20.9.2019
Měststé vody, Velké Bílovice 3. - 4.10.2019
Konference SOVAK, Plzeň 5. - 6.11.2019
Hospodaření s dešťovou vodou