Vírový separátor FluidSep

Účel použití

Vírový separátor je novým prvkem v oboru hospodaření s dešťovými vodami. Využívá vlastnosti vírového proudění k odstranění usaditelných a plovoucích látek z odpadní vody.

Naše firma, která se již delší dobu intenzívně zkoumá technické využití vírového proudění, se začla separátorem zabývat v roce 1985. V laboratoři byl vyvinut nový optimální vzor.

Vírové separátory lze osadit samostatně místo běžných odlehčovacích komor. Odlehčovaná voda je předčištěná. Velký díl usaditelných a plovoucích látek je zadržen. Na rozdíl od tradičních záchytných zdrží je i při redukovaném objemu stavby umožněna dobrá ochrana toku.

Ke stažení

Prospekt Projekty
  • velké volné průtočné profily
  • žádné pohyblivé díly
  • možnost prefabrikace
  • vysoká účinnost na malé ploše
  • na rozdíl od odlehčovacích komor má vírový separátor také akumulační a čistící funkci 
  • jednoduchá údržba a provoz
  • investičně a provozně nenáročné
Obrázek - Vírový separátor FluidSep