Pneumatická ČSOV GULLIVER

Vhodná pro dlouhé výtlačné řady a velká převýšení
Odkanalizování obce Nedražice a přečerpání odpadních vod na ČOV v Kostelci u Stříbra
Projekt: ČSOV Nedražice, č. 010-12-7617, L= 2,4 km, H= 7,4 bar, kompresory 2x 7,5 kW, Q= 12 m3/den