Vertikální vírový ventil VLS

Regulace dešťového odtoku z parkoviště: Vertikální vírový ventil VLS DN 150 s potrubím bezpečnostního přepadu.