Plzeň, Turbo vírový regulátor


Projekt: Plzeň - Bručná, č. 08-027 Turbo vírový regulátor FluidTurbo s hydraulickým pohonem,
SUF-5, DN 200, h = 2,3 m v.sl., Q = 17,4l/s

Po montáži 2008

Po 10 letech provozu