Deskové nožové šoupě ZETA

Účel použití

Deskové šoupě označení ZETA s přírubou se používá jako provozní šoupě před regulátorem odtoku, u všech kanalizačních objektů pro odvádění dešťových vod a na ČOV. Jeho použití je zejména vhodné v odpadních vodách znečištěných pevnými a vláknitými látkami.

Deskové šoupě se osazuje buď mezi dvě příruby, nebo jako koncová armatura na koncovou přírubu potrubí. Šoupata vyráběná v rozmezí DN 50 až DN 600 je možné ovládat ručně, elektropohonem nebo pneupohonem.

Ke stažení

Prospekt Návod na údržbu
Obrázek - Deskové nožové šoupě ZETA