Sedimentační šachta FluidSettle

Účel použití

Sedimentační šachta s označením FluidSettle je decentrální sedimentační jednotkou hodící se pro malé plochy na dešťové kanalizaci. Šachta pracuje s napříč protékanými lamelami čímž dosahuje dobrou separační účinnost odfiltrovatelných látek (AFS), speciálně frakce AFS63 se zrny menšími než 63 mm. Na tuto frakci se zaměřuje směrnice DWA A102 o hospodaření s dešťovými vodami.

Centrem sedimentační šachty jsou lamely, které jsou protékány vodorovně. Vysoká separační účinnost intenzivních srážek se dosahuje malými odstupy lamel a jejich velkými plochami. Základem sedimentační šachty FluidSettle je betonová šachta průměru 1000 mm mm s poklopem 800 mm. Přítok a odtok ( standardně 150 mm ) leží proti sobě ve stejné výšce.

Ke stažení

Prospekt

· nízké povrchové zatížení, vysoká sed. účinnost

· žádné mechanicky pohyblivé díly

· malé opotřebení

· není třeba el. energie

· vysoká provozní spolehlivost

· není třeba bezpečnostní přeliv

· možné kombinovat s filtrační šachtou

· korozivzdorná konstrukce

· malé vzdutí v horní vodě

· malá spotřeba výšky ( přítok/ odtok)

Obrázek - Sedimentační šachta  FluidSettle