Vírový regulátor FluidVortex

Účel použití

Vírový regulátor FluidVortex je zařízení, které reguluje odtok. Pracuje bez pohyblivých částí a využívá hydraulických jevů. Vírové regulátory mají široké uplatnění. Jsou osazovány všude, kde se musí přiškrtit odtok, zvláště tam, kdy je požadován velký hydraulické odpor při současně malé stavební ploše.

V městském odvodnění regulují vírové regulátory odtok z odlehčovacích komor, z přetokových zdrží, z usazovacích nádrží, z retenčních nádrží, z nádrží pro povodňovou ochranu a působí jako tlumiče vodní energie v kanalizační síti.

Ke stažení

Prospekt
 • nepatrné opotřebování
 • velké, volné profily
 • žádné pohyblivé části
 • konstrukce nepodléhající korozi
 • snadná změna odtoku
 • dodatečná regulace není nutná
 • žádná potřebná pomocná energie
 • vysoká provozní spolehlivost
 • vysoce přesné škrcení odtoku
 • malá spotřeba výšky
 • snadná a rychlá montáž
 • jednoduchá kontrola
Obrázek - Vírový regulátor FluidVortex