Vertikální vírový ventil FluidVertic

Účel použití

Vertikální vírové ventily jsou zvláštním typem velice osvědčených vírových regulátorů. Pracují bez pohyblivých částí a bez pomocné energie. Škrtící účinnost je vyvolána jen proudovými efekty. Při volných velkých profilech mají současně velký odpor proti proudění.

Vertikální vírové ventily se hodí k regulování dešťových vod. Osazují se např. u usazovacích dešťových nádrží, retenčních dešťových nádrží u silnic a dálnic, pro odvodnění parkovišť a v odváděcích příkopových systémech na jednotné modifikované kanalizaci.

Ke stažení

Prospekt Prospekt vertikální vírový ventil s vřetenovým stavítkem typ B Projekt vertikální vírový ventil typ B
  • velké a volné profily
  • žádné pohyblivé díly
  • nepatrné opotřebování
  • žádná pomocná energie
  • vysoká provozní spolehlivost
  • konstrukce odolávající korozi
  • přesné škrcení odtoků
  • jednoduchá změna odtoku
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • dodatečná regulace není nutná
Obrázek - Vertikální vírový ventil FluidVertic