Komůrkový vodoměr FluidTipper

Účel použití

Komůrkový vodoměr typu UFT – FluidTipper je objemové měřící zařízení pro měření malých, silně kolísajících i přerušovaných znečištěných průtoků, obsahujících případně i pevné látky. Využívá se při měření odtoku vsakované vody nebo průsaku ze skládek, údolních nádrží, hrází, při kontrole průmyslových ploch, k armádním nebo výzkumným účelům.

Ke stažení

Prospekt
  • Měření malých, silně kolísajících i přerušovaných průtoků
  • Nerezavějící konstrukce
  • Bez nároku na energie
  • Nehlučný provoz
  • Vhodný i pro kapaliny znečistěné pevnými látkami
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Vhodný pro krátkodobé osazení, mobilní zařízení
  • Možné napojení na elektronický záznam dat
Obrázek - Komůrkový vodoměr FluidTipper