Štěrbinová zpětná klapka FluidSlot

Účel použití

V jednotné kanalizaci se vyskytuje množství odlehčovacích objektů. Za deště se zde odpadní voda ředí s dešťovou a je odlehčována do vodního toku. Odlehčování je nejčastěji uskutečňováno přes dlouhý pevný přeliv. Odlehčovací komory a přelivy zdrží se většinou vyskytují v blízkosti vodních toků.

Stoupá-li voda ve vodním toku je nízká odlehčovací hrana příčinou zaplavování kanalizace. Říční voda se dostane do kanalizace a může přetížit ČOV. Dle našeho zjištění je přibližně každá pátá odlehčovací komora ohrožena tímto vzdutím.

Štěrbinová zpětná klapka FluidSlot zabraňuje přepadávání vody z vodního toku do kanalizačního systému nebo do dešťových zdrží. K zadržení plovoucích látek v kanalizaci se navrhuje v kombinaci s nornou stěnou.

Ke stažení

Prospekt
  • klapka se otevře ve směru proudění již při nízkém tlaku
  • je upevněna hmoždinkami
  • žádná ložiska, žádná mechanika
  • již při malém zpětném vzdutí těsní spolehlivě v opačném směru
  • nebezpečí ucpávání nehrozí
  • odolná proti korozi
  • štěrbinová zpětná klapka je kapacitnější než kruhové zpětné klapky
  • žádná ložiska
  • žádná mechanika
  • žádné plováky
Obrázek - Štěrbinová zpětná klapka FluidSlot