Sklopné česle FluidScreen

Účel použití

Je bez debat, že na odlehčovacích komorách a přelivech nádrží v jednotné kanalizaci přepadá za silného deště velké množství odpadní vody do potoků, řek a jezer. S přepadající odpadní vodou jsou vyplaveny vedle jemných a rozpuštěných nečistot také toaletní papíry, odpadky z umělých hmot a různé jiné nečistoty, které zanechávají na březích často stovky metrů dlouhé nepěkné stopy.

Možností, jak tento problém zmírnit, jsou česle, které se zabudují před nebo za dešťové výustě. Bohužel je nápor vody při dešti tak náhlý a velký, že česle, jak je známe z čistíren odpadních vod, jsou příliš malé a snadno se ucpávají. Dešťové česle musí mít proto velkou plochu.

Jiným problémem je čištění těchto česlí. Zpravidla není hospodárné tyto velké plochy česlí, které se používají jen občas, zabezpečit automatickým čištěním. Na druhé straně nesmí česle i při ucpání způsobit velké zpětné vzdutí v kanalizační síti. Kompromisem těchto protikladných požadavků jsou sklopné česle FluidScreen, které se osazují do odlehčovacích komor a jejich konstrukce umožňuje snadné čištění.

Ke stažení

Prospekt
  • žádné plováky nebo elektro přípojka
  • velké plochy česlí
  • robustní mechanika
  • dodatečné vystrojení stávajících objektů, bez velkého montážního otvoru ve stropě
  • variantní rozestup česlic, dodatečně měnitelný
  • automatické otevření při zanesení česlí
  • jednoduché ruční čištění zavěšených česlic
  • uspořádání do česlicových bloků
  • konstrukce z nerez oceli odolná korozi
Obrázek - Sklopné česle FluidScreen