Regulátor se shybkovým indukčním průtokoměrem FluidIDM

Účel použití

Regulátor s průtokoměrem stavebního označení FluidIDM typu IDMg je konstruován speciálně pro provoz v kanalizacích. Pracuje na základě klasického a dlouhodobě osvědčeného systému měření shybkovým induktivním průtokoměrem (IDM).

Tento systém se hodí zvláště na vysoce přesné, průběžné měření odtoku, jeho zaznamenávání a regulaci v kanalizační síti a na čistírnách. Zařízení může být dle výběru osazeno na zdrží buď jenom jako měřící stanice nebo také v kombinaci s regulátorem.

Díky velkému výkonu celého systému se hodí zvláště při použití na velkých přelivech od 500 m3, na nádržích těsně před čistírnou, při kontrole kanalizační sítě (real time control), při stanovení poplatků pro účastníky sítě a k přesnému stanovení přítoku a odtoku čistírny.

Výhody regulátoru se shybkovým indukčním průtokoměrem

Hydraulické vlastnosti zalomeného měřícího potrubí byly vyzkoušeny a optimalizovány v naší laboratoři. Cílem optimalizace bylo: dosáhnout co nejmenších tlakových ztrát, krátký úsek uklidnění, homogenní profil proudění, co nejlepší možné samočinné vyplachování, zamezení stání vzduchu a nejnižší zalomení potrubí. Laboratorní pokusy potvrdila praxe v plném rozsahu.  

Ke stažení

Prospekt
  • průběžné měření průtoku i při malých nočních průtocích
  • vysoká přesnost měření díky ověřenému průtokoměru sériové výroby
  • žádná spotřeba výšky zařízením
  • tlakový přítokový konfus zaručuje malé tlakové ztráty
  • zmenšuje světlost a zlepšuje samočinné vyplachování
  • účinně napomáhá vyplachování při zanášení
  • spolehlivá hydraulická výopčtová metoda
Obrázek - Regulátor se shybkovým indukčním průtokoměrem FluidIDM