Pružinová klapka FluidFlap

Účel použití

Na jednotné kanalizaci se staví odlehčovací komory, které odlehčují nadbytečnou vodu do toku a tak zabraňují přetížení kanalizace a čistírny. Tyto odlehčovací komory jsou většinou vybudovány jako pevné přelivy. Výška horní hrany přelivu h0 se zpravidla získává z přípustného vzdutí v kanalizaci při dimenzovacím odtoku Q a délky přelivu L.

Výška přelivu h0 ovlivní v kanalizaci schopnost pasivní retence, která má rozhodující význam pro hospodaření s dešťovými vodami. Pro optimální využití zachyceného objemu je často nutná dlouhá přelivná hrana a tím i odpovídající velikost odlehčovací komory.

Pružinová klapka UFT- FluidFlap představuje regulační zařízení, které je podstatně výkonnější než pevná přelivná hrana. Pružinová klapka umožňuje na velmi malém úseku odlehčit nárůst vody v dešťové zdrži od počátku odlehčování až po velké odtoky. Lze tak získat objem vzdutí a zároveň omezit velké vzdutí v kanalizaci. Na rozdíl od stavidel je klapka přetékána, takže nedochází ke strhávání nečistot pohybujících se na dně odpadních kanálů.

Ke stažení

Prospekt
 • větší přepadové množství než u objektů s pevnými přelivy
 • omezení zvýšení hladiny na několik centimetrů ( od počátku přepadu k návrhovému množství )
 • aktivace retenčního objemu a zároveň regulace hladiny v přítokové kanalizaci
 • zkrácení délky přepadové hrany a tím i velikosti odlehčovacího objektu
 • redukce odlehčování sedimentů díky přelévanému typu klapky
 • automatická funkce bez el. energie
 • konstrukce z nerezavějící oceli
 • zpětný mechanismus s pružinami pod klapkou šetří místo
 • konstrukce klapky s horním těsněním splňuje funkci protipovodňové armatury   
 • vysoká provozní bezpečnost
 • dlouhá životnost, nízké opotřebení
Obrázek - Pružinová klapka FluidFlap