Škrtící šoupě s elektronickým ovládáním FluidEControl

Účel použití

Ovládání odtoku pomocí škrtícího šoupěte UFT-FluidEControl, slouží k omezení odtoku z dešťových objektů všeho druhu s využitím elektrické energie.

Škrcení odtoku na jednotné kanalizaci je možné až na minimální odtok 15 l/s, protože ovládání šoupěte je schopné registrovat a odstranit jeho ucpání. Proto je ovládání odtoku pomocí UFT-FluidEControl možné všude tam, kde je třeba dosáhnout konstantního odtoku, ale není třeba měřit bezdeštný průtok.

Ke stažení

Prospekt
 • zachování konstantního odtoku při vzdutí, nezávisle na tlakové výšce v dešťové zdrži
 • automatická diagnostika ucpání a automatický postup při odstraňování ucpávek
 • diagnostika vzdutí v dolní vodě a jeho zohlednění v závislosti na velikosti chyby
 • minimalizace poloh šoupěte zvyšuje životnost mechanických dílů
 • pohotovostní poloha
 • možnost sériového připojení na dálkové ovládání
 • zobrazení vodních stavů, pozice šoupěte, odtoku a jiných hlášení na displeji, zároveň zadání požadovaného odtoku Qsoll a mezních hodnot
 • interní elektrický deník
 • přepínání automatického a ručního provozu
 • škrtící šoupě lze při ručním provozu uzavřít (např. v případě havárie v odvodňované oblasti)
 • průběh bezdeštného odtoku
 • způsob osazení na návodí, vzdušný líc nebo mezi dvě příruby
 • robustní součástky, vhodné pro následné dovybavení
 • osazení do jednoduchého a cenově nenáročného stavebního objektu
 • není nutný příliš velký sklon dna
Obrázek - Škrtící šoupě s elektronickým ovládáním FluidEControl