Vírový ventil v mokré šachtě FluidCon

Účel použití

Vírové ventily jsou typovou řadou FLUIDIC (Fluid flow Logic). Jsou to ventily bez pohyblivých částí, které využívají jen průtokových efektů.

Vírové ventily se stavebním označením UFT-FluidCon typ SUn se osazují v kanálech. Nacházejí uplatnění jako regulační zařízení na výtoku z dešťových retenčních nádrží.

Vírové ventily jsou originálním výrobkem naší firmy, slouží k regulaci obtížně zvládnutelného proudění. Na celém světě je instalováno přes 4000 ventilů. Potvrdila se jejich mimořádná spolehlivost, protože dosud žádné zařízení nevypovědělo službu.

Na rozdíl od vírových ventilů provedených do suché šachty, není pro tento mokrý typ potřeba žádná speciální škrtící šachta. Vírový ventil může být např. přihmoždinkován hned na konec akumulačního kanálu před pokračující potrubí.

Výhody vírových ventilů

Vírový ventil je samočinné zařízení regulující odtok. Regulační účinnost je vyvolána proudovými jevy, bez použití opotřebovatelných částí. Hnací silou proudového efektu je tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem ventilu.

Ke stažení

Prospekt
 • nepatrné opotřebování
 • velké, volné profily
 • žádné pohyblivé části
 • konstrukce nepodléhající korozi
 • malé vzdutí horní vody
 • snadná změna odtoku
 • dodatečná regulace není nutná
 • žádná pomocná energie
 • vysoká provozní spolehlivost
 • žádná škrtící šachta
 • vysoce přesné škrcení odtoku
 • malá spotřeba výšky
 • snadná a rychlá montáž
 • jednoduchá kontrola a provoz
Obrázek - Vírový ventil v mokré šachtě FluidCon