Vírový ventil v suché šachtě FluidCon

Účel použití

Vírové ventily jsou typovou řadou FLUIDIC (Fluid flow Logic). Jsou to ventily bez pohyblivých částí, které využívají jen průtokových efektů.

Vírové ventily jsou základní inovací naší firmy, sloužící k regulaci obtížně zvládnutelných proudění. Na celém světě je instalováno přes 4000 ventilů. Potvrdila se jejich mimořádná spolehlivost, protože dosud žádné zařízení nevypovědělo službu.

Výhody vírových ventilů

Vírový ventil je samočinné zařízení regulující odtok. Regulační účinnost je vyvolána proudovými jevy, bez použití opotřebovatelných částí. Hnací silou proudového efektu je tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem ventilu.

Ke stažení

Prospekt
 • nepatrné opotřebování
 • velké, volné profily
 • žádné pohyblivé části
 • konstrukce nepodléhající korozi
 • snadná změna odtoku
 • dodatečná regulace není nutná
 • žádná potřebná pomocná energie
 • vysoká provozní spolehlivost
 • vysoce přesné škrcení odtoku
 • malá spotřeba výšky
 • snadná a rychlá montáž
 • jednoduchá kontrola
Obrázek - Vírový ventil v suché šachtě FluidCon