Regulační čistící přeliv - trubní FluidClari

Účel použití

Regulační čistící přeliv FluidClari v trubním provedení typ KUR má schopnost udržovat odtok průtočnou zdrží prakticky konstantní. Nátok je oběma směry, tím je zatížení přelivu omezeno a zcela se uplatní hydraulické výhody přistroje. Ke škrcení dochází již při nátoku vody a proto je zaručeno rovnoměrné odvádění prepadající vody přes celou šířku zdrže. Hydraulická optimalizace a kalibrace čistícího přelivu byla provedena v Labolatoři Huber-Engels Univerzita Drážďany.

Ke stažení

Prospekt
  • jednoduchá a přehledná robustní konstrukce
  • bez ložisek, bez těsnění, bez nebezpečí otěru
  • bez použití měřící techniky, bez pohonu, bez nároku na energie
  • přibližně konstantní odtok
  • zcela rovnoměrné odvádění vody v celé šířce zdrže
  • nízké zatížení přelivné hrany, minimalizované sání
  • kompaktní prvek, jednoduché konstrukční uspořádání celého objektu
  • přísun kyslíku rozptýleným vodním paprskem
  • zabudovaná funkce norné stěny
  • dlouhá životnost, bez velkých nároků na obsluhu
Obrázek - Regulační čistící přeliv - trubní FluidClari