menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Sklopná klapka FluidBend
referenční list    zpět do nabídky    foto


FluidBend

Účel použití

Na jednotné kanalizaci jsou odlehčovací objekty, které při překročení určitého vodního stavu odvedou určitou část objemu do toku a tím zabrání přetížení kanalizace a ČOV. Tyto objekty jsou většinou vybaveny pevným přelivem. Výška přelivné hrany W0 se stanoví z přípustného odtoku Qb a při délce přelivu L.

Jmenovaná výška přilivné hrany W0 ovlivní pasivní retenční schopnost kanalizační sítě, která je velmi důležitá pro účinné hospodaření s dešťovými vodami. Pro optimální využití zachycovaných objemů je často nutná dlouhá přelivná hrana a tím pádem i velký odlehčovací objekt.

Se sklopnou klapkou získáte nový regulátor, který je podstatně výkonnější než obvyklý pevný přeliv. Sklopná klapka dlouhá 1 m vám může nahradit pevný přeliv délky 2 až 5 m při stejném odlehčení a za stejného zpětného vzdutí. Klapka je na rozdíl od stavidel přelévána, proud tedy s sebou nestrhává různé sunuté nečistoty, které se vyskytují na dně potrubí.

Sklopná klapka pracuje bez pomocné energie. Záměrným využitím vlastností ušlechtilé oceli se docílilo malé celkové hmotnosti klapky. Zvláštní pozornost byla věnována závadám pohyblivých ložisek, protizávaží a hřídelí, a proto naše konstrukce umožňuje jejich vynechání. Výsledkem je vysoká provozní spolehlivost, dlouhá životnost a malé opotřebení klapky.

vzor dodacího listu       prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290